Fotos instantáneas latinoamericanas – para conversar

Fotoserien på CD Fotos instantáneas de la España actual – para conversar lægger op til gymnasiereformens fokus på samtaletræning om almene emner med udgangspunkt i billeder.

Serie B spejler situationer fra Serie A, men billederne i Serie B er for det meste taget med andre personer et andet sted. Her vil eleven kunne genbruge dele af det indlærte ordforråd fra Serie A.

Arbejdsspørgsmålene er tænkt som inspiration og igangsætter for samtalen. De er inddelt i tre niveauer.

  • Beskrivelse af billedet (redegørelse)
  • Ahora tú: Eleven inddrager sin egen verden (analyse/perspektivering)
  • Comentarios adicionales: Generelle spørgsmål i forbindelse med emnet (perspektivering)

Eksempel på foto.