Tilbud til spansklæreren

Fotoserien på CD Fotos instantáneas latinoamericanas – para conversar


Her har du et effektivt træningsredskab i billedbeskrivelse, basisordforråd og relevante vendinger

1.000 kr. ex moms
(Oprindelig pris: 1600 ex moms)

Med CD fotoserien får du
– 25 A-fotos med 20 B-parallelfotos (parallel-temaer)
– 25 A-fotos til undervisningen og 20 B-fotos til eksamen
– arbejdsspørgsmål i tre taksonomiske niveauer til alle A-fotos

Fotos og arbejdsopgaver
Birgit Tengberg og Jeanette Krogh

Det siger en spansklærer om Fotos instantáneas latinoamericanas …

Tryghed, genkendelse og målrettet eksamenstræning

Kan varmt anbefale Birgit Tengbergs materiale, som består af en række A-billeder og en række B-billeder, hvoraf A1 og B1 ligner hinanden, og derfor kan den ene serie trænes i undervisningen og den anden serie bruges til eksamen. Tryghed, genkendelse og målrettet eksamenstræning. Jeg vil tage et billede om ugen mundtligt og sige, at det er en god ide at tage noter til det, da de nok møder et lignende til eksamen… Enkelte gange vil jeg lave en prøveeksamen i netop billedbeskrivelse i undervisningen, hvor de får 10-15 minutter til at forberede billedbeskrivelsen. Evt. en udvidet udgave, hvor de også får en ekstemporallignende tekst til dansk resume.

Nønne Bjerre, spansklærer

Det særlige ved denne fotoserie
Fotoseriens
Serie B spejler situationer fra Serie A, men billederne i Serie B er for det meste taget med andre personer et andet sted. Her vil eleven kunne genbruge dele af det indlærte ordforråd fra Serie A.

Fotos instantáneas latinoamericanas – para conversar lægger op til gymnasiereformens fokus på samtaletræning om almene emner med udgangspunkt i billeder.

Arbejdsspørgsmål
er i tæt forbindelse med billedets vinkling. Motiverne afspejler dagligdags situationer og giver eleven mulighed for at træne sit kerneordforråd. Billederne er tænkt som inspiration og igangsætter for samtalen og er inddelt i tre taksonommiske niveauer.

  1. Beskrivelse af billedet (redegørelse)
  2. Ahora tú. Eleven inddrager sin egen verden (analyse/perspektivering)
  3. Comentarios adicionales. Generelle spørgsmål i forbindelse med emnet (perspektivering)

Locations
Billederne er taget i Chile, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia og Danmark.

Eksempler på fotos.

FOTOS INSTANTÁNEAS LATINOAMERICANAS