Hvordan kan jeg arbejde i e-bogen/PDF’en Con César?

Der er forskellige værktøjer, du kan anvende i Con César. Og som du kan gemme.
Her er nogle af de vigtigste.

Øverste menulinje ‘Værktøjer’
Følg pilen til højre ved Kommentarer og opmærkning

Ikonet gule sedler
Du kan oprette gule sedler med dine notater alle de steder i e-bogen, du ønsker det. De gule sedler kan du bruge fx til oversættelser.
Læg mærke til, at du kan trække den gule seddel rundt på siden.

Fremhævningsværktøj
Du kan highlighte ord eller passager. Det kan du bruge, hvis du fx vil træne bestemte ord eller vendinger.

Optag lydkommentar
Hvis du har en mikrofon indbygget i din computer, kan du optage, afspille og gemme små lydstumper. Det kan du få brug for, hvis du fx træner udtale af et bestemt ord eller en bestemt sætning.

Øverste menulinje Rediger
Her kan du søge på bestemte ord i pdf’en.

Øverste menulinje Vis
Bogen åbner automatisk op på to sider ad gangen (To sider), bortset fra forsiden. Hvis du kun ønsker én side åben ad gangen, skal du sætte flueben ved Enkelt fortløbende side.