Tag tyren ved hornene – spansk grammatik er skrevet til spansk-elever i gymnasiet, handelsskolen samt i fritids- og voksenundervisningen. Den henvender sig til eleven, der er vokset fra sin begynderbogsgrammatik – men som ikke er indstillet på de lange, ubeskårede grammatikforklaringer. Tag tyren ved hornene er skrevet i et enkelt sprog og velegnet til selvstudium. Tag tyren ved hornene dækker niveau A1 og A2 i EU’s referenceramme for sproglige kvalifikationer.

Spansk grammatik til gymnasier og aftenskoler
Dit lay-out er elegant, flot og indholdet er meget brugervenligt præsenteret. Jeg elsker alt hvad du laver og underviser kun efter din metode!
FELICITACIONES, Birgit!!!
Agnes Lerski, spansklærer
Eleverne og jeg er meget glade for din grammatik Tag tyren ved hornene. Flere af eleverne siger: “Nu forstår jeg det”, når de ser dine forklaringer og gode eksempler i det tydelige lay-out. Tak for hjælpen.
Niels Flensted Rasmussen, Ordrup Gymnasium
Jeg er helt vild med dine undervisningsbøger. Tag Tyren ved Hornene er det grammatik værk, der har gjort det muligt for mig at rumme grammatikken og bevare begejstringen for det spanske sprog midt i et uddannelseskaos. På min hjerne virker den som konfekt, og når jeg skal forkæle mig selv, kaster jeg mig over at lære noget mere af grammatikken. Tak for det.
My Holst, Odense
Eleverne er meget glade for at bruge Tag tyren ved hornene, både i 2. og i 3.g. De siger, at den er fantastisk. Ud over den detaljerede, organiserede fremstilling af stoffet supplerer den med huskeregler og oversigtsskemaer og giver mulighed for at slå præcist op i stikordsregistret. Tegninger og sange hjælper eleverne med at forstå et ellers vanskeligt stof. Da de fleste af vores elever er overvejende visuelle og vante til at arbejde med billeder i deres it-hverdag er Tag tyren ved hornene inspirerende i sin indfaldsvinkel. Opgaverne hjælper godt på vej til at finde den rette balance mellem kendskab til grammatik og sproglige produktion i samtale på spansk. Nu, hvor den ny udgave af Tag tyren ved hornene fylder mindre i skoletasken, medbringer mine elever den som et nødvendigt redskab i alle spansktimer.
Agnete Troensegaard, Skive Gymnasium
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose Tag tyren ved hornene – jeg synes den er fantastisk. Og hvad bedre er: mine elever kommer jævnligt med ytringer som: Det er bare en supergod bog, den her! At spanskelever kan være begejstrede for deres grammatikbog må siges at være noget nær et mirakel. Så tak for det!
Malene Mehl, Fjerritslev Gymnasium

Efter at have arbejdet nogle timer med din bog er jeg ikke i tvivl om, at den i en overskuelig og grundig form indeholder præcis hvad jeg har brug for nu. Tusind tak!

Jan Ole Traasdahl, Privatbruger

Se hvordan fem 3.g elever bruger Tag tyren ved hornene – spansk grammatik, og hvad de godt kan lide ved bogen