Vild med Tyren henvender sig til spanskelever på ungdoms- og voksenuddannelserne, men den er også velegnet til selvstuderende.

Flere emner indledes med øvelser på dansk, hvilket er med til at bevidstgøre eleverne om det grammatiske emne, der arbejdes med, samt til at kontrastere dansk og spansk sprogbrug… Der er desuden øvelser med sætningsanalyse… Andre øvelser består både af oversættelses- og indsættelses-øvelser samt opgaver præget af mere selvstændig sprogproduktion. Der er således en progression inden for de fleste emner, der går fra bevidstgørelse til mere frie og selvstændige øvelser med fokus på egenproduktion. Der findes også dialoger, spil og lege, der alt sammen er med til at danne et varieret og spændende grundlag for grammatikindlæring.
Tine Brandt, Gymnasieskolen